kantoorgebouw sociale huisvestingsmaatschappij "De Gelukkige Haard"